Hakkımızda

Bu blog temel olarak Mülkiye talebelerinin yazılarını bir platformda paylaşmalarını ve seslerini burada birlikte, gür bir şekilde ifade edebilmelerini sağlayabilmek amacıyla açıldı. Edebi ve sanatsal türlerde nitelikli eserlerin paylaşılmasına vesile olabilmenin yanında farklı fikirlere sahip kalemlerin de seviyeli ve derin bir tartışma yürütebildiği bir zemin bulmayı hedefliyoruz. Yani hep birlikte böyle bir zemin inşa edebileceğimize inanıyoruz.

Bir buçuk asırlık bir gelenek üzerine inşa edilmiş mektebimizdeki herkesi kimsenin birbiriyle konuşmadığı ve  başkasının düşüncesini umursamadığı bu iletişim çağında çağa devrim yapmaya, kalem ve kağıdı kendine yaren bilmiş , anlama ve anlatmanın değerine inanan insanlar olarak yeni bir gelenek başlatmaya  çağırmaktayız yani. Bugün blog, yarın site, belki ilerde mecmua da oluruz. Fakat her hâlukârda bulunduğumuz yeri “hür tefekkürün kalesi” olarak var edebilmek için buyurunuz.

“Gelenek biziz! “

Reklamlar