URSULA LE GUİN ‘İN , MÜLKSÜZLER ROMANINDAN

 URSULA LE GUİN ‘İN , MÜLKSÜZLER ROMANINDAN   Devletsiz ve eşitlikçi toplum hayalini gerçekleştirmek mümkün müdür? Bunun belli ölçülerde gerçekleştiği bir dünya tasavvurunu görürüz Mülksüzler’de. İnsanlık , kendilerini baskı altına almak için şiddet tekelini elinde bulunduran bir aygıt ve “siyasal zor ile dayatılan toplumsal ilişki biçimleri”*¹ olmaksızın, cebir yerine gönüllülük, toplumsal dayanışma ve iş bölümüne dayalı bir… Read More URSULA LE GUİN ‘İN , MÜLKSÜZLER ROMANINDAN